Professor

 • Hiroyasu IWATA, Faculty of Science and Engineering / Department of Modern Mechanical Engineering, School of Creative Science and Engineering

 • Bio
  2015.4-
  Professor, Faculty of Science and Engineering, Waseda University
  2012.4-
  Associate Professor, Faculty of Science and Engineering, Waseda University
  2007.10
  Associate Professor, Waseda Institute for Advanced Study
  2006.4
  Associate Professor, Consolidated Research Institute for Advanced Science and Medical Care, Waseda University
  2005.4
  Lecturer, Consolidated Research Institute for Advanced Science and Medical Care, Waseda University
  2004.4
  Lecturer, Graduate School of Science and Engineering, Waseda University
  2002.3
  Earned Ph.D. (Mechanical Engineering) at Department of Mechanical Engineering, Graduate School of Science and Engineering, Waseda University
  2001.4
  Assistant, Department of Science and Engineering, Waseda University

  Affiliations
  Japan Society of Mechanical Engineers, Japan Society of Computer Aided Surgery, Japanese Society of Neurocognitive Rehabilitation, Society of Biomechanism Japan, Robotics Society of Japan
  Associate Researchers

 • Kazuhiro YASUDA, Faculty of Science and Engineering / Research Institute for Science and Engineering (Associate researcher solicited by the Research Institute for Science and Engineering) • DOCc Program - 2nd year

 • Ryosuke TSUMURA, Leading Ph.D. Education Program, Graduate Program for Embodiment Informatics • DOCc Program - 1st year

 • Ryuya SATO, Leading Ph.D. Education Program, Graduate Program for Embodiment Informatics
 • Shimpei AIHARA
 • Hong, Jing-Chen • MASc Program - 2nd year

 • Yukiko IWASAKI
 • Teppei ONISHI
 • Kenta SAICHI
 • Shota SAWADA
 • Yusuke TAKISHITA
 • Rina TAKEUCHI
 • Genki TANAKA
 • Satoshi NIUCHI
 • Saki NAKAMURA
 • Hiroki HAYATA • MASc Program - 1st year

 • Shun INOUE
 • Shoichiro IWAKI
 • Takahiro ETO
 • Takafumi SEKIDO
 • Ryota TAKADA
 • Shota TAKAHASHI
 • Yuki NAITO
 • Koki NAKABAYASHI
 • Akinori HAGIWARA
 • Daichi HIRAI
 • Shun MIYABAYASHI
 • Shinji YAMAMURA • Undergraduate Program

 • Kouhei AMANO
 • Noboru IWAMOTO
 • Kaoru KAKIMA
 • Juntaro KUMAKIRI
 • Naoki SHINODA
 • Ryo TAGOOKA
 • Ayako HAYASHI
 • Yuki HAYASHI
 • Yuki YAMASHITA
 • Gen YAMANO